Maslowova pyramida potrieb

Maslowova pyramída potrieb je spôsob usporiadania ľudských potrieb podľa dôležitosti. Ľudia potrebujú k plnohodnotnému životu viacej ako len k prežitiu. Ak chcete vedieť, ktoré ľudské potreby sú pre vás dôležité, táto hierarchia potrieb vám to vysvetlí.
Ľudia majú fyziologické potreby, potrebu bezpečia a istoty, potrebu lásky a prijatia, potrebu spolupatričnosti, potrebu uznania a úcty, a tiež potrebu sebarealizácie.
Potreby sú zostavené podľa dôležitosti, od tých životne dôležitých až po potreby sebarealizácie. Ľudia potrebujú k plnohodnotnému životu naplniť všetky tieto potreby, ale hlavne tie najdôležitejšie. Nedostatok v základných potrebách môže výrazne ovplyvniť zdravie, šťastie a život každého človeka.

Abraham Harold Maslow

(* 1. apríl 1908 – † 8. jún 1970) bol americký psychológ, psychiater a filozof (predchodca New Age), zakladateľ humanistickej psychológie. Skúmal hierarchiu ľudských potrieb, motiváciu, sebarealizáciu. Vymyslel známu Maslowovu pyramídu potrieb.

1. Fyziologické potreby

Fyziologické potreby sú potreby organizmu a majú najvyššiu prioritu, pretože sú životne dôležité. Skladajú sa prevažne z týchto potrieb:

 • potreba dýchania
 • potreba vody
 • potreba spánku
 • potreba prijímania potravy
 • potreba vylučovania

Sú to životne dôležité veci, ktorých nedostatok vás môže zabiť. Ani tieto však mnohí nespĺňajú stopercentne. Koľko ľudí dnes vdychuje cigaretový dym? Veľa ľudí trpí nespavosťou, stravuje sa nezdravo a málo ľudí pije čistú vodu? Uistite sa, že vám nič z fyziologických potrieb nechýba.

2. Potreba bezpečia, istoty

Ako náhle sú naplnené fyziologické potreby, potrebuje človek pocit istoty:

 • istota zamestnania
 • istota príjmu a prístupu k zdrojom
 • fyzická bezpečnosť – ochrana pred násilím a agresiou
 • morálna a fyziologická istota
 • istota rodiny
 • istota zdravia

Bezpečnosť je patrná na každom kroku, dávame si pozor na veci a zamykáme si domovy, ale menšie lúpežné prepadnutia následkom chudoby sú čoraz populárnejšie. Na istotu zamestnania zabudnite, vždy hľadajte alternatívne riešenia a neprestávajte sa vzdelávať. Prístup k zdrojom je lepší ako kedykoľvek predtým, ale istota pravidelného príjmu je všelijaká.
Aj napriek nedostatku financií vám odporúčam aspoň trochu šetriť, aby ste vždy mali nejakú núdzovú rezervu. Prácu vykonávajte dôkladne, vážte si ju, prípadne sa usilujte o získanie lepšej. Uistite sa, že robíte maximum pre svoje zdravie a zdravie a bezpečnosť svojich detí. Chráňte si svoje veci, ale neustále sa nestrachujte, pretože aj strach vám môže spôsobiť chorobu.

3. Potreba lásky, prijatia, spolupatričnosti

Po naplnení fyziologických potrieb a potrieb bezpečia prichádzajú sociálne potreby. Tie sa vo všeobecnosti skladajú z citových vzťahov. Patrí sem hlavne celá vaša rodina, blízky priatelia, priatelia, partner, ale aj kolegovia v práci.

 • priateľstvo
 • partnerský vzťah
 • potreba mať rodinu

Celý život prežívate so svojimi najbližšími (rodinou), preto si medzi sebou vytvorte silné a úprimné vzťahy. Trávte viac času s ľuďmi, na ktorých vám záleží. Vyhýbajte sa hnevu, zlosti, hádkam, závisti, ohováraniu, klebeteniu, vysmievaniu a podobne. Obmedzte čas s ľuďmi, ktorí vás nepodporujú, nemajú s vami nič spoločné, alebo vás proste otravujú. Miesto toho prehlbujte svoje priateľstvá.

4. Potreba uznania a ocenenia

Napĺňaním citových vzťahov sa rozširujú sociálne potreby o potreby uznania, úcty a ocenenia.

 • potreba uznania
 • potreba úcty
 • potreba ocenenia

Nemusíte byť v televízii a na prvých stranách časopisov, ale určité uznanie a úctu potrebujeme všetci. Ocenenie môžete získať v škole, v práci, ale aj od svojich detí. Prezradím vám jeden malý trik: Ak cítite potrebu v niektorej oblasti, potešte ňou niekoho iného a ono sa vám to určite vráti. (Ak nikdy neoceníte svojich kolegov, nečakajte, že oni ocenia vás. Platí to aj pri úcte a uznaní.)

Zmyslom života je žiť zmysluplne. - Richard Leider

5. Potreba sebarealizácie

Sebarealizácia je potreba naplniť svoje schopnosti a snaha byť najlepším človekom akým sa môžeme stať. Ľudia prijímajú okolnosti života namiesto toho, aby ich odmietali alebo sa im vyhýbali. Sú spontánni v tvorbe myšlienok a činov a sú tvoriví.
Zaujímajú sa o riešenie problémov, často aj o riešenie problémov iných ľudí. Riešenie týchto problémov hrá v ich živote často kľúčovú rolu. Cítia blízkosť iných ľudí a všeobecne si vážia život. Majú vnútornú etiku, ktorá je nezávislá od vonkajšej autority.
Posudzujú iných bez predsudkov, spôsobom, ktorý možno považovať za objektívny.
Naplňte svoje potreby a realizujte sa.

Nič nám nepomôže lepšie prekonať prekážky a znášať problémy, ako vedomie toho, že máme v živote nejakú úlohu. – Victor Frankl.

Rozvoj osobnosti by mal začať od naplnenia základných potrieb človeka, ktoré sú pre všetkých najdôležitejšie.

Maslowova hierarchia potrieb vám pomôže pri hľadaní toho, čo vám v živote chýba. Som presvedčený o tom, že nenaplnené základné potreby vedú k zdravotným, finančným, osobným, rodinným a pracovným problémom. Vaším cieľom je zdolať celú pyramídu a žiť plnohodnotný a spokojný život.

Pomohla vám Maslowova pyramída odhaliť vaše neuspokojené potreby? Čo vám v živote chýba?

Miroslav Nagy

Zdroje:

www.wikipedia.org
www.rozvojosobnosti.eu